Προς τους επισκέπτες του blog μας.

Εφιστούμε την προσοχή σας όσον αφορά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο διότι υπάρχουν ιστοσελίδες και blogs με το διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΥΛΟΣ" που όμως δεν έχουν καμία σχέση με την εφημερίδα που δημοσιεύουμε εμείς, αλλά απλώς πρόκειται για συνωνυμία στους διακριτικούς τίτλους.